!!!!!  נא לקרוא בעיון לפני הרכישה !!!!!

 

- הנחיות כלליות (כולל מדיניות ביטול והחזרים, ונוהל שמירה על הבריאות בזמן השיעורים וסדנאות)

 

- הצהרת בריאות

 

אלא נמצאים בדף הרכישה בכפתורים הרלוונאים בתחתית המסך.

 

רכישה תראה כהסכמה למדיניות והוראות הנ״ל.

תודה

logo-taiko-white copy.png