top of page
שיעורי תגבור פרטיים ושיעורי אקסטרא
שיעורי תגבור פרטיים הם אינן שיעורי אקסטרא

שיעורי התגבור - שיעורי לימוד פרטיים בודדים של אחד על אחד או בקבוצה של 5 תלמידים, השיעורים אינם חלק ממתווה קורס אקדמי. לאחר ההרשמה, על התלמיד ליצור קשר עם המורה ולתאם מועד.

שיעורי אקסטרא - מועברים בקבוצה ומתמקדים לעומק ביצירה הנלמדת בכל קורס. השיעורים מועברים בסוף כל מחזור קורסים.
ההשתתפות בשיעור אקסטרה מותנית בהרשמ
ה מראש בלבד ועל בסיס מקום פנוי, תלמידים שלא ירשמו מראש לשיעור אקסטרא לא יוכלו להשתתף באותו השיעור.

פתיחת שיעור עם מינימום של 12 נרשמים.
שיעור רגיל - עד 25 משתתפים.
שיעורי מיאקה - עד 25 משתתפים.


הנחות על שיעורי אקסטרא:

שיעור אקסטרה ראשון עולה 100 ש״ח

2 שיעורים עולים 150 ש״ח 
קוד קופון להכניס ברכישה: 2EXTCL


 3 שיעורים עולים 200 ש״ח 
קוד קופון להכניס ברכישה:
3EXTCL

* אין הנחה לזוגות

שימו לב:

מי שרוכש שיעור - ולא מגיע לשיעור מכל סיבה שהיא, לא יקבל החזר.


לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לדינה או לרן בנושא. 
 🥁❤️
Extra Class
שיעור עם רן
bottom of page