Taiko Life Symbol White transparent (no
הרשמה לסבב הקורסים של בפרואר 2022 מתחיל!
עקב שינויים אירגוניים באקמדיה, כרגע נוכל לקבל הזמנה של מקום לקורס שיעשה במילוי הטופס הזה - שזו הסכמה מחייבת ומשריינת מקום - ותשלומים עבור הקורסים עצמם יעשו בקרוב בהודעה שתצא בהקסם לכל הנרשמים. 
רמה 1 - קורס 1 :מתחילים 
 
 ברמה 1 & 2:סטודנטים ממשיכים